Национальная Ассоциация Ученых

Опубликовать статью в международном научном журнале. Бесплатная регистрация в РИНЦ. Сертификат участника научной публикации.

Generic selectors
Exact matches only
Искать в заголовках
Искать в контенте

ВИВЧЕННЯ ТА ДОБІР ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СОРТІВ І ГІБРИДНИХ ПОПУЛЯЦІЙ ЛЮЦЕРНИ ПОСІВНОЇ, ТОЛЕРАНТНИХ ДО ПІДВИЩЕНОЇ КИСЛОТНОСТІ ГРУНТОВОГО РОЗЧИНУ (47-52)

Номер части:
Оглавление
Содержание
Журнал
Выходные данные
DOI: 10.31618/nas.2413-5291.2020.1.53.154
Дата публикации статьи в журнале: 2020/04/09
Название журнала:Национальная Ассоциация Ученых, Выпуск: 53, Том: 1, Страницы в выпуске: 47-52
Автор: Бугайов Василь Дмитрович
кандидат сільськогосподарських наук, Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН,
Автор: Мамалига Василь Степанович
кандидат біологічних наук, Вінницького національного аграрного університету ,
Автор: Горенський Віталій Миколайович
кандидат сільськогосподарських наук, Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України ,
Анотация: Вивчення колекційних зразків люцерни різного еколого-географічного походження за збором сухої речовини та урожаєм насіння на фоні підвищеної кислотності грунтового розчину (рН 5,20-5,53) дало можливість виділити перспективні за цими показниками зразки, які можуть бути використані в подальшій селекційній роботі. Найвищий урожай сухої речовини в середньому за 3 роки досліджень був отриманий у сортів Вавиловка (Родничок) (Україна) (1,42 кг/м2), Банат (Сербія) (1,36 кг/м2) та Посевная 3022 (Узбекистан) (1,22 кг/м2) при урожаї у сорту-стандарту Синюха 1,08 кг/м2. Кращими за збором насіння були зразки Жидруне (Литва) (31,9 г/м2), Феракс 58 (Канада) (29,9 г/м2) та Тибетская (Казахстан) (28,5 г/м2) при урожаї стандарту 23,5 г/м2. Особливої уваги заслуговує сорт Феракс 58 (Канада), який впродовж всіх років досліджень достовірно перевищував стандарт за урожаєм насіння і був на рівні стандарту чи перевищував його за урожаєм сухої речовини.
Ключевые слова: люцерна посівна; зразок; сорт; урожай сухої речовини; урожай насіння;
Данные для цитирования: Мамалига Василь Степанович Горенський Віталій Миколайович . ВИВЧЕННЯ ТА ДОБІР ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СОРТІВ І ГІБРИДНИХ ПОПУЛЯЦІЙ ЛЮЦЕРНИ ПОСІВНОЇ, ТОЛЕРАНТНИХ ДО ПІДВИЩЕНОЇ КИСЛОТНОСТІ ГРУНТОВОГО РОЗЧИНУ (47-52). Национальная Ассоциация Ученых. Проблемы Сельскохозяйственных наук. 2020/04/09; 53(1):47-52 10.31618/nas.2413-5291.2020.1.53.154

  • PDF версия
  • Текстовая версия
Скачать в формате PDF

Список литературы: 1. Иванов А.И. Люцерна / Иванов А.И. // М.: Колос, 1980. – 350 с. 2. Гончаров П.Л. Биологические аспекты возделывания люцерны / Гончаров П.Л., Лубенец П.А. // Новосибирск: Наука, 1985. – 255 с. 3. Терещенко Н.М. Создание сортов люцерны с высокой семенной продуктивностью в условиях юга Украины / Терещенко Н.М. //Автореферат диссетации доктора сельскохозяйственных наук 06.01.05, Всесоюзный селекционно-генетический інститут. – Одесса, 1985. – 57 с. 4. Жученко А.А. Мобилизация генетических ресурсов цветковых растений на основе их идентификации и систематизации / Жученко А.А. // М.: И-во ФГУП «Типография» Россельхозакадемии, 2012. – 583 с. 5. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні станом на 18.12.2019 р. // sops.gov.ua/reestr-sortiv-roslin.- 497 с. 6. Бугайов В.Д. Оцінка та створення вихідного матеріалу для селекції люцерни посівної в умовах підвищеної кислотності грунтів. Фактори експериментальної еволюції організмів: зб.наук.пр. / Бугайов В.Д., Горенський В.М., Мамалига В.С., Максімов А.М. // НАН Укр., НААН Укр., Укр. т-во генет. і селекц.; редкол. В.А.Кунах. - 2014. - Т. 15. – С. 153-156. 7. Тищенко А.В. Сорти люцерни – насіннєва продуктивність та способи її підвищення / Тищенко А.В. // Насінництво, 2015. - №2. – С. 7-9. 8. Литвиненко М.А. Біотехнологічні і молекулярно-генетичні методи у селекції сільськогосподарських культур в Україні / Литвиненко М.А. // Насінництво, 2016. - № 4-6. – С. 8-11. 9. Бугайов В.Д. Оцінка генофонду люцерни та його використання в селекції за умов підвищеної кислотності грунту / В.Д.Бугайов, В.М.Горенський, В.С.Мамалига // Фактори експериментальної еволюції організ.: Зб.наук.пр. / НАН Укр., НААН Укр., Укр.т-во ген.і селекц.; редкол., В.А. Кунах. – К.: Логос, 2016. – Т18. – С.176-180. 10. Бугайов В.Д. Оцінка гібридних популяцій (F3) люцерни як вихідного матеріалу для селекції за умов підвищеної кислотності грунтів / Бугайов В.Д., Горенський В.М. Мамалига В.С. // Фактори експерим. еволюц. організ: Зб.наук.пр./НАН Укр., Укр.т-во ген.і селекц.; редкол.: В.А.Кунах.- К.: Логос, 2017. - Т.20. - С.102-106. 11. Мамалыга В.С. Эффективность селекционной работы с люцерной на устойчивость к кислотности почв. Актуальные и новые направления в селекции и семеноводстве сельскохозяйственных культур» / Мамалыга В.С., Бугайов В.Д., Максимов А.Н. // Материалы международной научно-практической конференции.- Владикавказ, Изд. «Горский государственный университет», 2012.- С.251-254. 12. Бугайов В.Д. Ефективність створення високопродуктивних сортів люцерни, толерантних до кислотності грунтів. / Бугайов В.Д., Мамалига В.С., Максімов А.М. // Фактори експерим. еволюц. організ: Зб.наук.пр./НАН Укр., Укр.т-во ген.і селекц.; редкол.: В.А.Кунах.- К.: Логос, 2011. - Т.10. – С. 393-397. 13. Мамалига В.С. Оцінка кормової і насіннєвої продуктивності зареєстрованих та перспективних сортів і гібридних популяцій люцерни посівної. / Мамалига В.С., Бугайов В.Д., Горенський В.М. // Сільське господарство і лісівництво: збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Редколегія: Калетнік Г.М. та ін. – Вінниця, 2019. – № 12. - С. 87-97. 14. Мамалига В.С. Синюха – новий сорт люцерни, стійкий до кислотності грунту / В.С.Мамалига, В.Д.Бугайов, А.М. Максімов // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: с.-г. науки, №63; Редкол.: Калетник Г.М. та ін. – Вінниця, 2012. – Вип.4. – С. 71-75. 15. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А.Доспехов // М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с. 16. Методика проведення дослідів з кормовиробництва і годівлі тварин / За ред. А.О. Бабича // К.: Аграрна наука, 1998. – 79 с.